This website is for Sale

Contact us for more information

[Hot] Clash of clans hướng dẫn cài đặt auto ClashBot cocoffv3 cấu hình cho hall 9 fam hiệu quả

Tags: , , , ,


5 Comments
  1. hall 8 thì nhớ set mức cúp khoãng 600-900 nhé xong rồi chịu khó theo dõi chỉnh sửa cấu hình auto cho phù hợp

  2. cậu xem mình set cấu hình trên video ấy

  3. bỏ hết tùy chọn ở chế độ cao cấp đi cậu

  4. a ơi sao hall nhà 8. e chạy cocoff mà nó cứ đè hall nằm ngoài nó đánh xòngnla thoát vậy

  5. good