P2/2 Cai Bang SG vs ClanWar 추노 | Queen Walk, Hogs, Miner | TH11 3 Stars War | Clan VNN #120

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


2 Comments
  1. hey new video???

  2. anh show những trận đánh của anh nữa nha